Cá mú biển

Cá mú biển nuôi

Cá mú biển được nuôi tại các lồng với nguồn nước, thức ăn tự nhiên

Cá mú biển được nuôi tại các lồng với nguồn nước, thức ăn tự nhiên

Both comments and trackbacks are currently closed.