CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  • Thanh toán bằng tiền mặt: Tân Thành 2 – Tam Quan Bắc – tx.Hoài Nhơn – Bình Định
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: 040084723276 – Ngân hàng Saccombank – Trần Mạnh Tiến