CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  • Thanh toán bằng tiền mặt: Tại kp Tân Thành 2 – phường Tam Quan Bắc – thị xã Hoài Nhơn – tỉnh Bình Định
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: CTY TNHH MTV SANHOFOOD – 1042590693 – Ngân hàng Vietcombank CN Bình Định