Bảng giá hải sản tươi, cá tươi

BẢNG GIÁ CÁ HẢI SẢN SÀI GÒN
STT Sản phẩm Giá bán ra
1 Cá ngừ đại dương >20kg 115
2 Cá ngừ đại dương loại 2 100
3 Chình bọc không xương 115
4 Cá thu hủ (Lớn hơn 5 kg) 73
5 Mực xà khô 115
6 Cá thu rằng (Nhỏ hơn 3kg) 78
7 Cá thu khơi 80
8 Cá mú lớn 200
9 Lườn cá ngừ 60
10 Mắt cá ngừ đại dương 75
11 Trứng cá ngừ đại dương 50
12 Lòng cá ngừ đại dương 60
13 Cá đuối 80
14 Cá ngừ đại dương phi lê 215
15 Cá ngừ đại dương phi lê 2 185
16 Mực ống loại 1 (mực câu) 250
17 Mực ống loại 2 190
18 Mực ống loại 3 170
19 Cá ngừ sọc dưa 55
20 Cá sòng lớn 55
21 Cá sòng nhỏ 45
22 Cá cam loại lớn 70
23 Cá hố lớn 140
24 Cá bốp nuôi lớn 170
25 Bạch tuột ( Mực tua) 80

 Bảng giá chung, vui lòng liên hệ để có giá mới nhất. Áp dụng giá bán sỉ

Khách hàng quan tâm:
  • giá cá ngừ nhỏ
  • giá cá ngừ
  • giá cá ngừ nhở mới nhất